Reģionālās pašvaldības policijas iecirkņa atklāšana Baldonē

  1. gada 1.decembrī atklāts Reģionālās pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) iecirknis, kas pārcelies uz netālu esošajām tieši pašvaldības policijas darbinieku vajadzībām pārbūvētājam un izremontētājām telpām, kas atrodas pēc adreses Daugavas iela 2a, Baldone.

Iepriekš Baldones iecirkņa pašvaldības policijas darbinieki mitinājās telpās, kas neatbilda darba aizsardzības un drošības prasībām, kas ierobežoja iecirkņa darbinieku spēju veikt kvalitatīvu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkcijas izpildi. Atbilstošu telpu trūkumu dēļ, vairāku funkciju izpildē Baldones iecirkņa pašvaldības policijas darbinieki bija atkarīgi no RPP Ķekavas pārvaldes darbiniekiem, kas ietekmēja patruļgrupas operativitāti. RPP Baldones iecirknī strādā 11 darbinieki, kas nodrošina sabiedrisko kārtību 24 stundas diennaktī. Mums rūp Jūsu drošība!

RPP iecirkņa atklāšanas ceremonijā piedalījās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešais vietnieks, kurš  atbildīgs par drošības jautājumiem, Ķekavas novada domes Drošības komitejas priekšsēdētājs Voldemārs Pozdņaks un deputāts Rihards Gorkšs.

Esam priecīgi saņemt jaunās, gaišās un plašākās telpās! Mēs attīstāmies, lai sniegtu novada iedzīvotājiem kvalitatīvu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojumu un jaunās telpas ļaus mūsu augošajai komandai justies ērtāk.

Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš